Επικοινωνία με Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης "Μικρό Σχολείο"

 

Δεν είμαι ευχαριστημένη από το Κ.Δ.Α.Π. που είναι γραμμένο το παιδί μου. Μπορώ να αλλάξω δομή ακόμη και στην μέση της σχολικής χρονιάς;

 

Ναι μπορείτε.

Επικοινωνήστε με την γραμματεία για τα απαραίτητα έγγραφα.

 

Ποιες ηλικίες δέχεται το Κ.Δ.Α.Π;

 

Το Κ.Δ.Α.Π φιλοξενεί παιδιά 5 έως 12 ετών.

 

Ποιες μέρες και ώρες λειτουργεί το Κ.Δ.Α.Π;

 

Το Κ.Δ.Α.Π λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 13:30 έως 21:30.

 

Πόσες ώρες απασχολείται το παιδί στο Κ.Δ.Α.Π;

 

Το κάθε παιδί μπορεί να απασχοληθεί τέσσερις ώρες την ημέρα.

 

Ποια βάρδια μπορώ να επιλέξω;

 

Το Κ.Δ.Α.Π διαθέτει δύο βάρδιες
Α’ βάρδια 13ꓽ30 ‐ 17ꓽ30
Β΄ βάρδια 17ꓽ30 ‐21ꓽ30
Μπορείτε να επιλέξετε μία από τις δύο βάρδιες.

 

Τι θα μάθει το παιδί μου στο Κ.Δ.Α.Π;

 

Το παιδί θα μπορεί να συμμετέχει σε πληθώρα δραστηριοτήτων, όπως ορίζονται στο ωρολόγιο πρόγραμμα, το οποίο αναρτάται κάθε εβδομάδα.